ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์รายเขตพื้นที่ได้แล้ว ที่เมนูดาวน์โหลด : 5 พ.ย. 2560
แจ้งปิดระบบวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น. เพื่อทำการประมวลผลและจัดทำรายงาน : 21 ส.ค. 2560
ปัญหาในการกรอกข้อมูลตอนที่ 2 แล้วไม่สามารถผ่านการบันทึกไปได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ครบทุกช่องตามคู่มือ หากยังไม่สามารถผ่านไปได้ให้เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กรอก หรือใช้วิธีการกรอกข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ Tablet : 13 ส.ค. 2560
ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อ รวมถึงข้อ 27 และ 28 หากโรงเรียนไม่มีการดำเนินการให้เลือกว่าไม่มีการจัด.... และให้บันทึกเลข 0 หรือ - ลงในช่องรับข้อมูลทุกช่องด้วย : 10 ส.ค. 2560
การกรอกผลติดตามในแบบติดตามตอนที่ 3 และ ตอนที่ 4 ให้กดปุ่ม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่บ่อยๆ เนื่องจากตอนสร้างไฟล์ PDF โปรแกรมจะไม่ได้ตัดข้อความให้อัตโนมัติ : 10 ส.ค. 2560
ลิงก์สำหรับการเรียนรู้และทดสอบเพื่อรับใบรับรอง Digital Literacy ของ Microsoft >>> https://www.microsoft.com/thailand/e-learning/ : 5 ก.ค. 2560