ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถ Download ผลการวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แล้ว ที่เมนู Downdoad : 21 ก.ย. 2559
แจ้งปิดระบบสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประมวลผลวันที่ 15 ก.ค. 59 เวลา 16.30 น. : 9 ก.ค. 2559
การกรอกข้อมูลในข้อที่ 1 หากในระดับใดที่ไม่เปิดสอน IS เลยให้เลือกว่าไม่มีการจัดและให้กรอกเลข 0 ทุกช่อง แต่ถ้าเปิดสอนไม่ครบทั้ง 3 วิชา ให้กรอกตัวเลขวิชาที่เปิดสอนส่วนวิชาที่ไม่เปิดสอนให้กรอกเครื่องหมาย - แทนตัวเลข : 14 มิ.ย. 2559
Power Point สำหรับชี้แจงเครื่องมือ ดาวน์โหลดได้ที่ http://210.246.188.154/obec_scd/photo/18.05.2559.pptx : 7 มิ.ย. 2559
คู่มือสำหรับการกรอกข้อมูลในระบบติดตาม ดาวน์โหลดได้ที่ http://210.246.188.154/obec_scd/photo/11223.docx : 4 มิ.ย. 2559
การบันทึกข้อมูลข้อ 12 ให้เลือกสถานภาพการจัดสอบก่อน และสำหรับข้อ 29-35 ให้กรอกเฉพาะข้อมูลปีการศึกษา 2558 : 3 มิ.ย. 2559
การกรอกผลติดตามในแบบติดตามตอนที่ 3 และ ตอนที่ 4 ให้กดปุ่ม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่บ่อยๆ เนื่องจากตอนสร้างไฟล์ PDF โปรแกรมจะไม่ได้ตัดข้อความให้อัตโนมัติ : 2 มิ.ย. 2559
สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2557 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://202.143.142.179/sesa57/index.php : 28 พ.ค. 2559
เปิดระบบติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 : 23 พ.ค. 2559